FI

Utöver språktalanger erbjuder vi även nu företag kompetens från utlandet!

SinneWorks fokuserar på arbetssökandens språkkunskaper, i och med detta har vi inlett ett samarbete med FindWork i Finland, som hjälper invandrare att hitta jobb i Finland.


Publicerat 2017-11-11


  • Världskartans gränser suddas alltmer ut och affärerna blir mer internationella -och även företagens marknadsområden -vilket leder till att företag behöver alltmer internationell- och språkkunnig personal. Vårt mål är att knyta ihop flerspråkig och internationell kompetens med företag.
  • Vi vill också fokusera på medarbetarnas kulturella medvetenhet vilket är en väldigt stor fördel för företag på den internationella marknaden.
  • Vi strävar efter att hitta moderna anställningslösningar genom att lärdom av både Finlands och Sveriges olika anställningspraxis.
  • Utöver flerspråkig/ internationell kompetens erbjuder vi även företag den nya sortens kompetens: egenanställda (ProStaffing.se). Administration och fakturering lämnas över till annan part som sköter allt. Därmed kan arbetsgivare och arbetare fokusera på själva uppgiften / jobbet.

SinneWorks vill samarbeta tillsammans med FindWork som pionjärer på en arbetsmarknad som är under stor omställning.

Verksamheter inom Happy Group

Trött på dyra bemanningsföretag som inte levererar det som utlovats? Prova ProStaffing, vår affärsmodell bygger på att matcha frilanskompetens med ditt företags behov. Vi kallar det “Bemanning 2.0”

HGRec är en rekryteringsbyrå inom koncernen Happy Group. Vi utför kvalitativa, träffsäkra rekryterings- och förmedlingsuppdrag inom alla nivåer och branscher. Med stort kontaktnät, modern teknik och väldigt vass personal hittar vi oftast snabbt din drömpersonal.

SinneWorks AB

Vår affärsidé baserar sig på att tillgodose företags behov av språkkompetens. Vi hittar rätt språktalang till ditt företag.